آرشیو مولف: Amir

فرم SWOT کسب و کار

لطفا اطلاعات SWOT کسب و کار خود را در فرم زیر وارد نمایید. اگر میخواهید با SWOT بیشتر آشنا شوید، گزینه «SWOT چیست؟» را مطالعه کنید. تکمیل فرم SWOT SWOT چیست؟ مرحله 1 از 3 – SWOT 0% Strengths* Weaknesses* Opportunities* Threats* لینک توضیحات تکمیلی: SWOT/TOWS Analysis The TOWS Matrix: Putting a SWOT Analysis into […]